مواد لازم :
بطری نوشابه
سی دی دور انداختنی
چسب
اسپری رنگ